Categoría: Probas de acceso

Resultados proba de acceso a 1º curso de grao elemental

Publícanse os resultados da proba de acceso ao 1º curso do grao elemental para o vindeiro curso 2023-2024. Na ligazón de abaixo é posible consultar as listaxes que recollen as persoas aspirantes que superaron a proba e obtiveron praza na especialidade escollida, as persoas aspirantes que superaron a proba e non obtiveron praza na especialidade escollida, e as que non se…

Resultados proba acceso 1º curso de grao profesional

Publícanse as cualificacións das probas de acceso correspondentes ao primeiro curso do grao profesional para o vindeiro curso 2023-2024 nas súas diferentes especialidades así como as persoas aspirantes que obtiveron praza.Lembramos que o prazo de matrícula para as persoas aspirantes que obtiveran praza nas preditas probas estenderase do 5 ao 16 de xuño.Probas de acceso a 1º curso de grao profesional,…

Proba de acceso a 1º Curso do grao elemental

Publícanse a lista de aspirantes e os horarios correspondentes á proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental prevista para os días 29, 30 e 31 de maio. A proba desenvolverase na aula B.3 situada no andar baixo do edificio.                                      O resultado da proba publicarase o venres 2 de xuño. Os aspirantes…

Reparto de aspirantes no exercicio B.3 da proba de acceso a 1º curso de grao profesional

Publícase o reparto de aspirantes nos diferentes espazos para a realización do exercicio B.3 ―ditado, discriminación auditiva e discriminación interválica, melódica e harmónica― correspondente á proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional.Lembramos que esta proba está prevista para o vindeiro luns 22 de maio ás 18:00.Reparto de aspirantes…

Tribunais das probas de acceso, curso 2023-2024

Poden consultarse nas ligazóns de abaixo as composicións dos tribunais que avaliarán as probas de acceso aos diferentes cursos das ensinanzas elementais e profesionais así como as datas, horas e lugares de celebración.Lembramos que será preciso acudir ás probas cun documento acreditativo da identidade da persoa aspirante e que é necesario tamén achegar ao tribunal tres copias das partituras correspondentes ás obras a interpretar co instrumento.Tribunais acceso 1º…

Inscrición á proba de acceso ao 1º curso do grao profesional

Dende hoxe día 24 ata o vindeiro venres 5 de maio estará aberto o prazo de inscrición á proba de acceso correspondente ao primeiro curso do grao profesional. Tanto a inscrición como o pago da taxa desenvolverase de maneira telemática.As persoas aspirantes que non estean matriculadas no presente curso 2022-2023 e desexen ser acompañadas na proba de acceso polo profesorado pianista acompañante do centro poden solicitalo. A información para formalizar dita…

Probas de acceso, resultados

Publícanse os resultados das probas de acceso aos cursos diferentes de primeiro.Cómpre apuntar que, ao respecto destas probas, o feito de ter superada a proba non conduce á obtención dunha praza. A oferta mínima de prazas vacantes aprobada e publicada polo centro non recollía vacantes nos cursos diferentes de primeiro. Así é todo, e ao tratarse dunha oferta mínima,…

Probas de acceso aos cursos diferentes a primeiro

Publícanse os criterios de cualificación das diferentes especialidades correspondentes aos dous exercicios que compoñen a proba de acceso ao aos cursos diferentes a primeiro de grao elemental e grao profesional nas diferentes especialidades instrumentais. Nas ligazóns de abaixo pódense consultar os criterios a empregar en cada especialidade e máis os referidos ao Exercicio B.Clarinete (3º profesional)Gaita (4º elemental)Guitarra (2º elemental)Piano (2º elemental)Piano (3º elemental)Piano (3º profesional)Trompa (4º…

Composición dos tribunais das probas de acceso aos cursos diferentes a primeiro

Pode consultarse na ligazón de abaixo a composición dos tribunais que avaliarán as probas de acceso aos cursos diferentes a primeiro de grao elemental e grao profesional nas diferentes especialidades instrumentais ademais das datas, horas e lugares de celebración.Probas de acceso aos cursos diferentes de primeiro, tribunais…

Proba de acceso a 1º curso do grao elemental, resultados.

Publícanse os resultados da proba de acceso ao primeiro curso das ensinanzas elementais. A listaxe das persoas aspirantes que superaron a proba e obtiveron praza na especialidade solicitada, a listaxe coas persoas que superaron a proba e non obtiveron praza na especialidade solicitada, ademais das prazas vacantes resultantes despois da primeira adxudicación logo da celebración da proba.Ao respecto das nenas…

Probas de acceso: 2º a 4º de grao elemental e 2º a 6º de grao profesional

Recórdase que ata o vindeiro venres 3 de xuño estará aberto o prazo de inscrición ás probas de acceso de 2º, 3º e 4º de Grao Elemental e 2º,3º,4º, 5º e 6º de Grao Profesional. Este ano o centro incorpora a inscrición telemática que inclúe o pago en liña da taxa na oficina virtual da Axencia Tributaria Galega.As ligazóns da…

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional, resultados.

Publícanse os resultados das probas de acceso ao primeiro curso do grao profesional correspondentes ao curso 2022-2023. Ao mesmo tempo, publícase a relación de aspirantes que superaron a proba e obteñen praza ademais da lista de agarda.A matrícula poderá formalizarse entre os días 20 de xuño e 3 de xullo.Proba de acceso a 1º curso de grao profesional, resultadosProba de…

Proba de acceso ao 1º curso do grao elemental, horarios

Publícase o horario correspondente á proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental prevista para os días 30 e 31 de maio, e 1 de xuño. A proba desenvolverase na aula 1.14 situada no primeiro andar do edificio.O resultado da proba publicarase o xoves 2 de xuño. Os aspirantes que superasen a proba, pero non obtivesen unha praza na…

Proba de acceso a 1º curso do grao elemental, composición do tribunal

Publícase a composición do tribunal que avaliará a proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental.A proba desenvolverase dende o vindeiro luns 30 de maio en horario de tarde. O venres 27 publicarase a concreción en canto a datas, horarios e espazo de celebración da proba.Proba de acceso a 1º curso do grao elemental, composición do tribunal…

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional, criterios de cualificación

Publícanse os criterios de cualificación das diferentes especialidades correspondentes aos dous exercicios que compoñen a proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional. Nas ligazóns de abaixo pódense consultar os criterios a empregar en cada especialidade e máis os referidos ao Exercicio B.CantoFrauta travesaGaitaGuitarraÓboePercusiónPianoSaxofónTrompetaTubaViolaViolínVioloncelloExercicio B (Linguaxe Musical)…

Tribunais das probas de acceso a 1º curso do grao profesional

Pode consultarse na ligazón de abaixo a composición dos tribunais que avaliarán as probas de acceso ao 1º curso do grao profesional nas diferentes especialidades instrumentais ademais das datas, horas e lugares de celebración.Lembramos que será preciso acudir ás probas cun documento acreditativo da identidade da persoa aspirante e que é necesario tamén achegar ao tribunal tres copias das…

Próbate na proba 2022: Listaxes e horarios

Os vindeiros 20 e 21 de abril celebrarase o "Próbate na proba", ensaio do exercicio B da proba de acceso a 1º de grao profesional, organizado polo Departamento de Linguaxe Musical.Listaxe de participantesHorarios e aulas…

Próbate na proba 2022

Durante a semana do 18 de abril está prevista a celebración da actividade 'Próbate na Proba', un ensaio da parte de Linguaxe musical, o exercicio B, da proba de acceso ao 1º curso do grao profesional. Con esta actividade voluntaria, de balde e non vencellada á proba verdadeira, o Departamento de Linguaxe musical propón dous obxectivos para cada participante:adquirir un coñecemento…

Probas de acceso: Criterios de cualificación

Os criterios de cualificación das probas de acceso celebradas neste mes de setembro se poden atopar nos seguintes enlaces:Criterios de cualificación 2º a 4º GECriterios de cualificación 2º a 6º GPToda a información das probas de acceso está dispoñible no enlace da columna dereita desta web…

Proba de acceso de piano: normas, organización e horarios

Publicación das normas, organización e horarios das probas de acceso a 2º e 3º de grado profesional de piano:Normas xerais da proba de 2º GPNormas xerais da proba de 3º GP…

Probas de acceso ao curso 2021-2022

Na ligazón de abaixo pode consultarse toda a información, composición dos tribunais, datas, horarios e lugares de celebración, respecto das probas de acceso que se celebrarán o vindeiro mes de setembro correspondentes ao curso 2021-2022. Os resultados publicaranse o martes 7 e a matrícula das persoas aspirantes que obtivesen praza poderá formalizarse os días 10 e 13.Probas de acceso, setembro…

Probas de acceso ao curso 2021-2022

Na ligazón de abaixo pode consultarse toda a información, composición dos tribunais, datas, horarios e lugares de celebración, respecto das probas de acceso que se celebrarán o vindeiro mes de setembro correspondentes ao curso 2021-2022. Os resultados publicaranse o martes 7 e a matrícula das persoas aspirantes que obtivesen praza poderá formalizarse os días 10 e 13.Probas de acceso, setembro…

Proba de acceso a 1º GE: Listaxes de 2ª volta

Publicación das listaxes dos aspirantes na proba de acceso a 1º de grao elemental tras a reunión do pasado venres 18 de xuño:Adxudicación de especialidades para os aspirantes de 1º G.E. na 2ª voltaRelación de aspirantes en lista de agarda despois da adxudicación de especialidades na 2ª volta o día 18/06/2021Relación de aspirantes que non se presentaron á adxudicación…

Probas de acceso 1º GE: Listaxes

Publicación dos resultados da proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental para o vindeiro curso 2021-2022:Aspirantes con praza na especialidade solicitadaA matrícula deberá formalizarse entre o 17 de xuño e o 8 de xullo.Aspirantes sen praza *Non presentadosAspirantes que non superaron a proba* Os aspirantes que superaron a proba pero non obtiveron praza na especialidade escollida, poderán…

Proba de acceso a 1º GP: Adxudicacións e lista de agarda

Relación de aspirantes que aprobaron e se lles adxudicou a especialidade, e lista de agarda para os que aprobaron sen praza.Aspirantes aprobados con prazaAspirantes aprobados sen praza (en lista de agarda)…

Proba de acceso a 1º GP: Resultados

Resultados das probas de acceso a 1º de grao profesional para o curso 2021-22:Ver os resultados das probasToda a información das probas de acceso no enlace da dereita da páxina.…

Proba de acceso a 1º curso de elemental, modificación na composición do tribunal

Por causas sobrevidas resulta preciso modificar a composición do tribunal que avaliará a proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental e que se celebrará entre o día de hoxe e o mércores.Tribunal da proba de acceso a 1º curso do grao elemental…

Proba de acceso a 1º GE: Datas, horarios e máis información

Os vindeiros días 14, 15 e 16 de xuño está prevista a celebración da proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental.Nas seguintes ligazóns atópanse as datas e horarios de celebración da proba e máis as datas de publicación de resultados. Ademáis, a descrición, contido e criterios de avaliación da proba.datas e horariosdesenvolvemento e criterios de avaliación…

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional, criterios de cualificación

Publicacamos os criterios de cualificación das diferentes especialidades correspondentes aos dous exercicios que compoñen a proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional. Nas ligazóns de abaixo pódense consultar os criterios a empregar en cada especialidade e máis os referidos ao Exercicio B.Bombardino (Tuba)CantoClarineteFrauta travesaFagotGaitaGuitarraÓboePercusiónPianoSaxofónTrombónTrompaTrompetaTubaViolaViolínVioloncelloExercicio B (Linguaxe Musical)…

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional. Exercicio de ditado, reparto de aspirantes.

Publicacamos o reparto de aspirantes nos diferentes espazos para o desenvolvemento do exercicio de ditado o vindeiro luns 7 de xuño ás 18:00 correspondente á proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional.Cómpre indicar que para acceder aos espazos de realización do ditado será posible empregar as portas do andar baixo do edificio.Reparto de aspirantes…

Probas de acceso a 1º GP: Corrección na composición dos tribunais.

Lamentamos ter que publicar unha segunda rectificación da composición dos tribunais correspondentes ás probas de acceso ao primeiro curso de grao profesional previstas para a vindeira semana. Achégase na ligazón de abaixo o documento corrixido.A dirección.Tribunais das probas de acceso a 1º curso de grao profesional…

Proba de acceso a 1º GE: Relación de aspirantes admitidos

Publícase a relación de aspirantes admitidos para realizar a proba de acceso a 1º curso de grao elemental. A proba levarase a cabo dende o vindeiro luns 14 de xuño en horario de tarde. Con anterioridade á proba publicaranse as datas, horarios e lugar de celebración.Relación de aspirantes admitidos…

Probas de acceso a 1º GP: Corrección na composición dos tribunais.

Advertido un erro na composición dos tribunais correspondentes ás probas de acceso ás ensinanzas profesionais previstas para a vindeira semana, publicamos o documento corrixido que é posible consultar na ligazón de abaixo.Tribunais das probas de acceso a 1º de GPCorrixido. ver aquí 2ª corrección. Desculpen as molestias.…

Tribunal da proba de acceso a 1º curso de grao elemental

A ligazón de abaixo recolle a composición do tribunal correspondente á proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental. A proba levarase a cabo dende o vindeiro luns 14 de xuño en horario de tarde. Con anterioridade á proba publicaranse as datas, horarios e lugar de celebración.Tribunal da proba de acceso a 1º curso do grao elemental…

Tribunais das probas de acceso a 1º curso de grao profesional

Na ligazón de abaixo é posible coñecer a composición dos tribunais correspondentes ás probas de acceso para acceder ao primeiro curso do grao profesional. Estas desenvolveranse a vindeira semana entre os días 7, 8, 9, 10 e 11 en horario de tarde.Cómpre lembrar que o exercicio de ditado levarase a cabo o luns 7 ás 18:00 nas aulas B.3, B.4, B.5,…

Proba de acceso a 1º GP: Listaxe de admitidos

Proba de acceso 2021-22 a 1º curso de grao profesional:Listaxe de admitidos na probaToda a información relevante das probas está no enlace que hai na columna dereita desta web ou ben faga clic aquí.…

Próbate na proba: Listaxe de admitidos e horarios

O vindeiro mércores 14 de abril celebrarase o ensaio do exercicio B da proba de acceso a 1º de grao profesional.Listaxe de admitidos e horarios…

Próbate na Proba 2021

Durante a semana do 12 ao 16 do vindeiro mes de abril está prevista a celebración da actividad 'Próbate na Proba', un ensaio da parte de Linguaxe Musical, o exercicio B, da proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional. Con esta actividade voluntaria, de balde e non vencellada á proba verdadeira, o Departamento de Linguaxe musical propón dous…

Publicación dos contidos do exercicio B da proba de acceso a 1º curso de grao profesional

Despois do paréntese do pasado curso en canto ao modo de desenvolver a proba de acceso ao primeiro curso das ensinanzas profesionais a causa da crise sanitaria, este ano o centro está traballando no escenario dunha certa normalidade. Cómpre apuntar, respecto ao exercicio B, que o novo modelo que o Departamento de Linguaxe Musical desenvolvera durante o curso pasado co obxecto…