Author Archive for Daniel Borja Durán Alonso

Tribunais das probas de acceso a 1º curso do grao profesional

Pode consultarse na ligazón de abaixo a composición dos tribunais que avaliarán as probas de acceso ao 1º curso do grao profesional nas diferentes especialidades instrumentais ademais das datas, horas e lugares de celebración.Lembramos que será preciso acudir ás probas cun documento acreditativo da identidade da persoa aspirante e que é necesario tamén achegar ao tribunal tres copias das…

Acceso ao 1º curso das ensinanzas elementais

O prazo de inscrición á proba de acceso correspondente ao primeiro curso do grao elemental permanecerá aberto ata o vindeiro venres 13 de maio. A inscrición, de balde, deberá formalizarse en liña a través da ligazón que se atopa más abaixo. Lembramos que a idade mínima e oito anos e a máxima catorce cumpridos ou por cumprir neste ano 2022.A proba de acceso levarase a cabo a partir do luns 30 de maio. Lembramos que se trata dunha proba de aptitudes e non…

Probas extraordinarias de avaliación

Na ligazón de abaixo pode consultarse o calendario coas datas, horario e lugar de celebración das probas extraordinarias de avaliación para o alumnado con falta de asistencia a clase no presente curso 2021-2022.Probas extraordinarias de avaliación…

Orquesta Terra Nova

O vindeiro mércores 11 ás 20:30 no auditorio do centro terá lugar a presentación do proxecto Orquesta Terra Nova. Trátase dunha iniciativa promovida polo director de orquestra arxentino, aínda que de orixe galego, Nicolás Ravelli Barreiro.O proxecto tenta achegar unha nova voz musical ao quefacer artístico lucense diante da ausencia actualmente dunha agrupación orquestral. Coa vontade de gozar da música…

Prazas vacantes curso 2022-2023

Na ligazón de abaixo pode consultarse a listaxe de prazas mínimas vacantes que o centro ofrece para o vindeiro curso 2022-2023 nas diferentes especialidades instrumentais e cursos.No mes de xullo darase oportuna información das prazas vacantes que poidan xurdir despois dos procesos de matrícula.Oferta mínima de prazas vacantes para o curso 2022-2023…

Inscrición proba de acceso ás ensinanzas profesionais

Dende hoxe día 2 e o vindeiro venres 6 estará aberto o prazo de inscrición á proba de acceso correspondente ao primeiro curso do grao profesional. Este ano o centro incorpora a inscrición telemática que inclúe o pago en liña da taxa na oficina virtual da Axencia Tributaria Galega.As ligazóns da parte de abaixo desta publicación levan ao formulario de…

Proba de acceso ás ensinanzas elementais

O prazo de inscrición á proba de acceso correspondente ao primeiro curso do grao elemental estenderase do 19 de abril ao 13 de maio. A inscrición, de balde, deberá formalizarse en liña a través da ligazón que se atopa más abaixo. Lembramos que a idade mínima e oito anos e a máxima catorce cumpridos ou por cumprir neste ano 2022.A…

Convocatoria de bolsas para estudantes

Este ano 2022 o goberno ven de facer una modificación do calendario habitual correspondente ás bolsas de estudos que poden solicitar, entre outros, o alumnado matriculado nas ensinanzas profesionais de música. Desta maneira, o comezo do prazo de presentación de solicitudes, habitualmente situado no mes de agosto, está previsto este ano para o xa moi próximo mércores 30 deste mes…

Publicación de cualificacións da primeira avaliación

Dende hoxe venres 3 ás 20:00 é posible consultar en CentrosNET as cualificacións correspondentes á primeira avaliación deste curso 2021-2022. Na seguinte ligazón é posible consultar e descargar a guía de utilización de CentrosNET.…

Publicación das programacións didácticas

Infórmase a toda a comunidade educativa que están dispoñibles para a súa consulta e descarga as programacións didácticas correspondentes ás diferentes materias. As ligazóns aos documentos atópanse nos espazos adicados a cada departamento didáctico no menú da esquerda. Lembramos ademais que as programacións didácticas recollen sempre os mínimos esixibles e criterios de cualificación correspondentes a cada curso e materia.…

Renovación do consello escolar

Prezada comunidade educativa.Dende hoxe día 8 e ata o vindeiro luns 15 será posible a presentación de candidaturas no contexto das eleccións de integrantes do noso consello escolar que terán lugar entre os días 22 e 26 de novembro.Despois do aprazamento da renovación parcial do pasado outono a causa da crise sanitaria producida pola COVID-19, e logo da publicación da…

Plan covid 2021-2022

Publicamos o plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2021-2022.Plan covid 2021-2022…

Horarios definitivos das materias colectivas e agrupacións

Publicamos os horarios definitivos correspondentes ás diferentes materias colectivas e agrupacións agás Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal.AnáliseBanda/ConxuntoComposiciónCoroEducación auditivaHarmoníaHistoria de músicaIniciación ao jazzInterpretaciónMúsica tradicional galegaMusicoloxíaNovas tecnoloxías aplicadas á músicaOrquestraPedagoxíaTécnicas de composición aplicadas á didáctica…

Inicio de curso

Prezadas familias.Comeza a actividade do curso 2021-2022 no CMUS Xoán Montes. Aínda nun escenario condicionado pola covid pero tamén xa moi impregnado do devezo e mesmo de certa previsión en canto a volver gozar de normalidade, diferente probablemente, pero normalidade.Comezamos un curso no que volvemos falar de audicións, de agrupacións infantís, de Banda, tamén de aulas virtuais, pero estas soamente…

Horarios das materias colectivas e agrupacións

Publicamos os horarios correspondentes ás diferentes materias colectivas e agrupacións agás Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal. Respecto daqueles horarios que figuran como provisionais, si será posible achegar unha solicitude de cambio de grupo axeitadamente xustificada. Esta solicitude deberá enviarse ao enderezo xefaturaestudos@cmusxoanmonteslugo.edu.es. O prazo para levar a cabo esta petición estenderase entre o momento desta publicación e as…

Adxudicación de prazas (setembro)

Publícase a adxudicación de prazas correspondente ás probas de acceso aos diferentes cursos dos graos elemental e profesional. Aspirantes en lista de agarda das probas ao primeiro curso dos graos elemental e profesional. Aspirantes das probas de acceso desenvolvidas no mes de setembro.Adxudicación de prazas (probas de acceso, setembro)Adxudicación de prazas (1º curso do grao elemental)Adxudicación de prazas (1º curso…

Horarios provisionais de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

Publicación dos horarios provisionais das mateiras de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal correspondentes ao curso 2021-2022. O prazo para solicitar un cambio de grupo ou permuta estenderase dende o xoves 9 ata o luns 13 ás 14:00. Os horarios definitivos publicaranse o vindeiro mércores 15.Cómpre apuntar que soamente se aceptarán cambios nas dúas materias e non soamente nunha, que as…

Probas de acceso (setembro): resultados

Resultados das probas de acceso correspondentes aos diferentes cursos dos graos elemental e profesional agás primeiro para o curso 2021-2022.Ver os resultados das probas (grao elemental)Ver os resultados das probas (grao profesional)…

Preferencias horarias para la elaboración de horarios

Achegamos novamente, esta vez tamén a través deste espazo, o formulario de recollida de información para a elaboración de grupos e horarios para o vindeiro curso 2021-2022. O obxecto é o de incluír, de ser o caso, as actualizacións que poidan terse producido dende o momento de formalizar a matrícula. O formulario recolle as mesmas cuestións agás a presenza engadida…

Probas de acceso ao curso 2021-2022

Na ligazón de abaixo pode consultarse toda a información, composición dos tribunais, datas, horarios e lugares de celebración, respecto das probas de acceso que se celebrarán o vindeiro mes de setembro correspondentes ao curso 2021-2022. Os resultados publicaranse o martes 7 e a matrícula das persoas aspirantes que obtivesen praza poderá formalizarse os días 10 e 13.Probas de acceso, setembro…

Probas de acceso ao curso 2021-2022

Na ligazón de abaixo pode consultarse toda a información, composición dos tribunais, datas, horarios e lugares de celebración, respecto das probas de acceso que se celebrarán o vindeiro mes de setembro correspondentes ao curso 2021-2022. Os resultados publicaranse o martes 7 e a matrícula das persoas aspirantes que obtivesen praza poderá formalizarse os días 10 e 13.Probas de acceso, setembro…

Probas extraordinarias. Datas, horarios e espazos.

Achegamos a información respecto das datas, horarios e lugares de celebración das probas extraordinarias do vindeiro mes de setembro correspondentes ao curso 2020-2021. As cualificacións poderán consultarse en CentrosNet dende as 20:00 do venres 3. En canto ao prazo de matrícula, este estenderase durante os días 6 e 7.Probas extraordinarias. Datas, horarios e espazos…

Probas extraordinarias. Datas, horarios e espazos.

Achegamos a información respecto das datas, horarios e lugares de celebración das probas extraordinarias do vindeiro mes de setembro correspondentes ao curso 2020-2021. As cualificacións poderán consultarse en CentrosNet dende as 20:00 do venres 3. En canto ao prazo de matrícula, este estenderase durante os días 6 e 7.Probas extraordinarias. Datas, horarios e espazos…

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional, criterios de cualificación

Publicacamos os criterios de cualificación das diferentes especialidades correspondentes aos dous exercicios que compoñen a proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional. Nas ligazóns de abaixo pódense consultar os criterios a empregar en cada especialidade e máis os referidos ao Exercicio B.Bombardino (Tuba)CantoClarineteFrauta travesaFagotGaitaGuitarraÓboePercusiónPianoSaxofónTrombónTrompaTrompetaTubaViolaViolínVioloncelloExercicio B (Linguaxe Musical)…

Probas de acceso a 1º GP: Corrección na composición dos tribunais.

Lamentamos ter que publicar unha segunda rectificación da composición dos tribunais correspondentes ás probas de acceso ao primeiro curso de grao profesional previstas para a vindeira semana. Achégase na ligazón de abaixo o documento corrixido.A dirección.Tribunais das probas de acceso a 1º curso de grao profesional…

Proba de acceso a 1º GE: Relación de aspirantes admitidos

Publícase a relación de aspirantes admitidos para realizar a proba de acceso a 1º curso de grao elemental. A proba levarase a cabo dende o vindeiro luns 14 de xuño en horario de tarde. Con anterioridade á proba publicaranse as datas, horarios e lugar de celebración.Relación de aspirantes admitidos…

Probas de acceso a 1º GP: Corrección na composición dos tribunais.

Advertido un erro na composición dos tribunais correspondentes ás probas de acceso ás ensinanzas profesionais previstas para a vindeira semana, publicamos o documento corrixido que é posible consultar na ligazón de abaixo.Tribunais das probas de acceso a 1º de GPCorrixido. ver aquí 2ª corrección. Desculpen as molestias.…

Premio fin de grao

O vindeiro venres 4 de xuño ás 10:15 está prevista no auditorio do conservatorio a celebración da proba correspondente ao premio fin de grao das ensinanzas profesionais. A orde de participación será por especialidade como segue: frauta, clarinete e saxofón. Despois, en cada especialidade, a orde seguida será alfabética considerando os apelidos do alumnado participante. En todo caso, o tempo…

Tribunal da proba de acceso a 1º curso de grao elemental

A ligazón de abaixo recolle a composición do tribunal correspondente á proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental. A proba levarase a cabo dende o vindeiro luns 14 de xuño en horario de tarde. Con anterioridade á proba publicaranse as datas, horarios e lugar de celebración.Tribunal da proba de acceso a 1º curso do grao elemental…

Tribunais das probas de acceso a 1º curso de grao profesional

Na ligazón de abaixo é posible coñecer a composición dos tribunais correspondentes ás probas de acceso para acceder ao primeiro curso do grao profesional. Estas desenvolveranse a vindeira semana entre os días 7, 8, 9, 10 e 11 en horario de tarde.Cómpre lembrar que o exercicio de ditado levarase a cabo o luns 7 ás 18:00 nas aulas B.3, B.4, B.5,…

Prazo para solicitar o cambio de profesor ou profesora

Lembramos que o prazo para solicitar o cambio de profesor ou profesora cara o curso 2021-2022 nalgunha materia está aberto e se estenderá ata o vindeiro luns 31 de maio.A solicitude poderá tramitarse presencialmente na secretaría do centro ou a través do correo electrónico ao enderezo xefaturaestudos@cmusxoanmonteslugo.edu.es achegando o impreso que pode descargarse dende as ligazóns de abaixo.Solicitude no caso…

Acceso ao grao elemental para o vindeiro curso 2021-2022

Hoxe comeza o prazo de inscrición á proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental estendéndose dito prazo durante todo o mes de maio.A inscrición é de balde e debe levarse a cabo de maneira presencial cubrindo o formulario correspondente.No acceso ás ensinanzas elementais no conservatorio é indispensable a escolla dunha especialidade instrumental entre as dezaoito que ofrece…

Próbate na Proba 2021

Durante a semana do 12 ao 16 do vindeiro mes de abril está prevista a celebración da actividad 'Próbate na Proba', un ensaio da parte de Linguaxe Musical, o exercicio B, da proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional. Con esta actividade voluntaria, de balde e non vencellada á proba verdadeira, o Departamento de Linguaxe musical propón dous…

Publicación dos contidos do exercicio B da proba de acceso a 1º curso de grao profesional

Despois do paréntese do pasado curso en canto ao modo de desenvolver a proba de acceso ao primeiro curso das ensinanzas profesionais a causa da crise sanitaria, este ano o centro está traballando no escenario dunha certa normalidade. Cómpre apuntar, respecto ao exercicio B, que o novo modelo que o Departamento de Linguaxe Musical desenvolvera durante o curso pasado co obxecto…

Regreso da actividade presencial

Dende hoxe 1 marzo regresa a actividade presencial no conservatorio excepto no caso das clases individuais das especialidades de vento, canto, a materia colectiva de coro, e as agrupacións integradas por especialidades de vento ou canto. Calquera conflito horario entre materias presenciais e non presenciais será xestionado polo profesrado titor comunicando, de ser o caso, as medidas que cómpre adoptar.Un…

Modificación da data de regreso da actividade presencial no centro

Prezada comunidade educativa.O regreso da actividade lectiva presencial, medida recollida pola orde da Consellería de Sanidade publicada o pasado 15 de febreiro e que establece a prórroga e a modificación das medidas de prevención específicas previstas na orde do 26 de xaneiro de 2021, adíase no noso centro ao vindeiro luns 1 de marzo. A necesidade de planificar a actividade…

Regreso da actividade presencial

Breve comunicado para informar de que o vindeiro luns 22 de febreiro, e de acordo co anunciado esta mañá, retomarase a docencia presencial no centro. A excepción estará nas materias de vento e canto que permanecerán en modo non presencial. En calquera caso, agardamos unha maior concreción por parte da administración nas vindeiras horas e que achegaremos oportunamente.Un saúdo.…

Desenvolvemento da actividade non presencial

Onte, como estaba previsto, publicábase a orde que establecía a suspensión da actividade presencial nos conservatorios profesionais de música de Galicia. Esta pausa estenderase entre hoxe día 27 e o vindeiro 17 de febreiro.O primeiro que é preciso dicir é que agardamos que este estado non se prolongue e o xoves 18 poidamos regresar ás aulas do conservatorio recuperando a…

Desenvolvemento da actividade non presencial

Onte, como estaba previsto, publicábase a orde que establecía a suspensión da actividade presencial nos conservatorios profesionais de música de Galicia. Esta pausa estenderase entre hoxe día 27 e o vindeiro 17 de febreiro.O primeiro que é preciso dicir é que agardamos que este estado non se prolongue e o xoves 18 poidamos regresar ás aulas do conservatorio recuperando a…

Nota informativa sobre a suspensión da actividade presencial

A pesar de que aínda non está publicado o decreto que debe recoller a suspensión da actividade lectiva presencial nos conservatorios profesionais de música da nosa comunidade, cómpre levar a cabo unha primeira achega de información ás familias de acordo coas medidas adiantadas e, polo tanto, previstas.Desta maneira, dende o día de mañá e ata o mércores 17 de febreiro,…

Día non lectivo e horario durante o Nadal

As vacacións de Nadal abranguerán entre os días 23 de decembro e 8 de xaneiro, estes dous incluídos. O venres 8 foi o día escollido este curso polo centro como día non lectivo polo que a actividade docente retomarase o luns 11.Por outra banda, en canto ao calendario e máis horario de apertura do centro, o conservatorio permanecerá aberto os…

Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes Lugo 2020-11-22 23:59:00

Non era difícil prever unha celebración de Santa Icía alterada tamén e dalgún xeito polo contexto actual neste outono de 2020. Este curso non atoparemos na programación do mes de novembro o convencional concerto entorno ao día 22, así que, onde o pensado non pode ser, se cadra o repensado si que pode.Desta maneira, hoxe publicamos a nosa canle en…

Actualización da documentación COVID-19 do centro

Achegamos unha actualización do Plan de adaptación á situación COVID-19 e publicamos o Plan de continxencia recollendo este as medidas para afrontar os diferentes escenarios en canto á ensinanza: presencial, semi-presencial e non presencial.Plan de adaptación á situación COVID-19Plan de continxencia…

Nota informativa sobre os casos de positivo na covid no centro

Prezadas familias.Despois da natural propagación de información acerca dos primeiros casos positivos en covid no noso centro, aprema unha comunicación á comunidade educativa para aclarar este novo contexto.Como xa teredes escoitado, producíronse xa os primeiros casos de positivo en covid no centro. O primeiro que cómpre dicir é que cada un dos casos, os que xa se produciron e os…

Nota informativa sobre os casos de positivo na covid no centro

Prezadas familias.Despois da natural propagación de información acerca dos primeiros casos positivos en covid no noso centro, aprema unha comunicación á comunidade educativa para aclarar este novo contexto.Como xa teredes escoitado, producíronse xa os primeiros casos de positivo en covid no centro. O primeiro que cómpre dicir é que cada un dos casos, os que xa se produciron e os…

Plan covid

Achegamos o plan covid nunha primeira versión básica para comezar a docencia neste curso. No documento precísase o equipo covid, o acceso ao edificio, o desenvolvemento das diferentes materias ou a xestión de gromos. Esperamos actualizar o plan segundo a concreción aínda pendente dunha parte do horario e máis dalgúns aspectos, sen dúbida, necesarios no documento.Plan covid 2020-2021, versión do…

Actualización de grupos de materias colectivas co profesorado adxudicado

Achéganse as listaxes das diferentes materias colectivas do grao elemental e profesional, agás a materia de Historia da Música, Musicoloxía e as agrupacións, co seu profesorado adxudicado.Linguaxe musical e Educación auditiva e vocalHarmoníaNovas tecnoloxías aplicadas á músicaAnáliseComposiciónInterpretaciónImprovisaciónIniciación ao JazzMúsica tradicional galega…

Actualización dos horarios de Harmonía e Música tradicional galega

Actualización dos horarios das materias de Harmonía e máis Música tradicional galega.O grupo E da materia de Harmonía no terceiro curso do grao profesional modifica o día e máis o espazo sendo agora os Venres, de 18:00 a 20:00, na aula 2.4.O grupo B da materia optativa de Música tradicional galega modifica o seu horario que será os xoves de…

Nota aclaratoria

Ante a confusión provocada na comunidade educativa polo aprazamento do comezo das clases, a precipitación agora de toda a secuencia de publicacións e adxudicación de horarios co obxecto de poñer a camiñar a actividade lectiva, e, de maneira engadida, a modificación do habitual procedemento de publicación e escolla presencial de horarios respecto a pasados cursos, cómpre a correspondente aclaración.Neste curso…

Horarios das agrupacións, repentización e acompañamento e optativas.

Achéganse os grupos e horarios das materias correspondentes ás materias de Banda, Coro, Orquestra, Conxunto das especialidades de vento e máis de percusión, Repentización e acompañamento do alumando de piano, e as optativas de Educación auditiva e Iniciación ao Jazz.Cómpre sinalar que este curso levamos a cabo unha reordenación das materias de Banda e Conxunto no caso desta última respecto…

Horarios de Harmonía, Historia da música, Análise, etc.

Achegamos os grupos e horarios das materias de Harmonía, Historia da música, Análise, etc. correspondentes ao grao profesional e a este curso 2020-2021. Aprázase a mañá sábado a publicación prevista para hoxe do resto de materias.HarmoníaNovas tecnoloxías aplicadas á músicaHistoria da músicaAnáliseComposiciónInterpretaciónMusicoloxíaPedagoxíaImprovisaciónTécnicas de composición aplicadas á didáctica…

Formulario para a elaboración dos horarios individuais

Debido ás particulares circunstancias sanitarias que obrigan a atender tempos e espazos cun especial rigor e a dispersión horaria das nosas ensinanzas a causa da marcha de parte dos bacharelatos da cidade á xornada de tarde, precisamos coñecer de maneira moi concreta as preferencias e circunstancias horarias do alumnado e que estas, ademais, estean na maior medida posible actualizadas. Por…

Calendario de sesións de acollemento, presentacións, publicación de horarios e comezo das clases

Prezadas familias.Achegamos o calendario de sesións de acollemento do alumnado do primeiro curso do grao elemental, presentacións das diferentes especialidades instrumentais, publicación de horarios e comezo das clases.Mañá venres ás 20:00 esperamos publicar os horarios das materias colectivas como Harmonía, Historia da Música, Análise, agrupacións, etc., e máis un formulario, semellante ao que foi preciso cubrir no momento de formalizar…

Horarios provisionais de Linguaxe Musical e Educación auditiva e vocal

Achéganse os horarios provisionais dos grupos de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal para este curso 2020-2021. O prazo para solicitar un cambio de grupo estenderase entre hoxe e o xoves 24 de setembro. Para formalizar a solicitude será preciso cubrir o formulario que se atopa na ligazón de abaixo. Ao mesmo tempo será posible facer unha permuta con…

Formulario para a xestión do alumnado

O alumnado que por diferentes causas non cubrise o formulario para a xestión do alumnado no momento de formalizar a matrícula deberá facelo a través da ligazón que se atopa abaixo desta publicación. Pregamos a maior dilixencia, rigor e concreción por parte das familias ou do alumnado mesmo no momento de desenvolver esta acción tendo en conta a relevancia para…

Saúdo e presentación do curso

Prezadas familias.A primeira alínea desta publicación non pode non estar ocupada pola expresión escrita do noso desexo de que todo estea ben respecto a vós nos vosos fogares: respecto aos pequenos, respecto aos medianos, e respecto aos maiores. Destes últimos esperamos que estean ben coidados e afastados de calquera desacougo; dos medianos que non abafen con tanto asunto que atender;…

Saúdo e presentación do curso

Prezadas familias.A primeira alínea desta publicación non pode non estar ocupada pola expresión escrita do noso desexo de que todo estea ben respecto a vós nos vosos fogares: respecto aos pequenos, respecto aos medianos, e respecto aos maiores. Destes últimos esperamos que estean ben coidados e afastados de calquera desacougo; dos medianos que non abafen con tanto asunto que atender;…

Probas de acceso ao curso 2020-2021, adxudicación de prazas

Relación de aspirantes que obteñen praza nas probas de acceso ao curso 2020-2021. A listaxe recolle os aspirantes que quedaron en lista de agarda logo da proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional celebrada o pasado xuño, os aspirantes das probas aos cursos segundo e terceiro do grao elemental celebradas este setembro, e nas que non había prazas…

Resultados das probas de acceso ao curso 2020-2021

Resultados das probas de acceso ao curso 2020-2021 agás os correspondentes ao acceso ao primeiro curso das ensinanzas elementais.A adxudicación de prazas publicarase o venres 11 de setembro ás 20:00. O prazo de matrícula para os aspirantes que obtiveran praza será o luns 14 e o martes 15 de setembro.Resultados…

Resultados das probas de acceso ao curso 2020-2021

Resultados das probas de acceso ao curso 2020-2021 agás os correspondentes ao acceso ao primeiro curso das ensinanzas elementais.A adxudicación de prazas publicarase o venres 11 de setembro ás 20:00. O prazo de matrícula para os aspirantes que obtiveran praza será o luns 14 e o martes 15 de setembro.Resultados…

Resultado da proba de acceso ao 1º curso do grao elemental

Publicación dos resultados da proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental para o vindeiro curso 2020-2021. Relación de aspirantes que superaron a proba e obtiveron praza na especialidade escollida, relación de aspirantes que superaron a proba pero non obtiveron praza na especialidade escollida, e relación de aspirantes que non se presentaron á proba.A matrícula dos aspirantes que obtiveron…

Tribunais das probas de acceso ao curso 2020-2021

Tribunais que avaliarán as probas de acceso ao curso 2020-2021 coa data, horario xeral e máis espazo de celebración de cada proba. Achégase tamén o número de aspirantes en cada especialidade agás no caso da proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental.Tribunais das probas de acceso ao curso 2020-2021…

Proba de acceso ao 1º curso do grao elemental

Os vindeiros días 3 e 4 de setembro está prevista a celebración da proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental, este ano desprazada no tempo dende xuño a causa da emerxencia sanitaria producida pola COVID-19.Nas seguintes ligazóns atópanse as datas e horarios de celebración da proba e máis as datas de publicación de resultados, asignacion de prazas vacantes…

Calendario e horario do mes de agosto

Durante as vindeiras dúas semanas o centro permanecerá pechado. Volvemos abrir as portas o luns 17 no horario de 09:30 a 13:00.As nosas canles de comunicación, en calquera caso, permanecerán activas para resolver calquera cuestión que vos xurda.Gozade duns bos días de lecer!…